Tekniske detaljer for penge.dk

Print
 

 
Her på siden finder du tekniske detaljer for annoncering for penge.dk. Du kan desuden se tekniske krav og generelle betingelser.

KONTAKT

Annoncesalg
Tlf: 72 42 33 20
annonce@borsen.dk

Bannere på penge.dk

Topbanner

Format: 930 x 180 
Vægt (gif/html/HTML5): 100 kB 
Animation: 15 sekunder 
Loop: Maks. 3 
Streaming: 60 sekunder


Sticky banner (follow down)

Format: 160 x 600 eller 300 x 600
Vægt (gif/html/HTML5): 100kB
Animation: 15 sekunder
Loop: Maks. 3
Streaming: 60 sekunder

Wallpaper

Format: 2560 x 1440 
Vægt (gif/jpg)*: 200 kB
Animation: Ingen
Loop: Ingen
Streaming: Ingen 

*Må ikke være en tredjepartskode

Tablet og smartphone


Leaderboard

Format: 728 x 140
Vægt (gif/png/jpeg): 50 kB
Animation: 15 sekunder
Loop: Maks. 3


Banner

Format: 320 x 160
Vægt (HTML5/gif/png/jpeg): 50 kB
Animation: 15 sekunder
Loop: Maks. 3

Teknik på penge.dk

Bannerne skal opfylde de tekniske krav, som penge.dk stiller, hvilket vil sige, at bannerne skal overholde visse formater (se skema). Af hensyn til brugerne må animationer i materialet ikke loope mere end tre gange eller indeholde én lang sekvens af mere end 15 sekunders varighed. I den forbindelse foreslås det at lave en mindre forsinkelse på animationsopstarten for at sikre, at brugerens side er indlæst.

HTML5-bannere til desktop modtages som en zippet fil. Hvert banner skal sendes som separat fil. Læs mere om specifikationerne her.

Anvendes streaming/video med lyd, er det et krav, at banneret udelukkende aktiveres ved mouse over, samt at der er et sekunds forsinkelse på selve aktiveringen af banneret. Streaming og lyd skal således stoppe ved mouse-out.

Bannere må ikke indeholde Penge.dk’s farve eller farver, som lægger sig op ad denne. Børsen forbeholder sig ret til at afvise materiale, der vurderes at bruge farver, som ligger op ad Penge.dk’s farve. 

Penge.dk’s farve er: Rød: HEX: #b01721 RGB: 176-23-33

Ordreafgivelse

Book din kampagne på telefon eller e-mail:
Telefon: 72 42 33 20
E-mail: annonce@borsen.dk

Det skal fremgå tydeligt, hvor og hvornår kampagnen skal eksekveres, hvordan materialet fremsendes samt hvorfra (firmanavn, adresse, telefonnummer, kontaktperson).

Tekniske krav

Bannerne skal opfylde de tekniske krav, som penge.dk stiller, hvilket vil sige, at bannerne skal overholde visse formater (se under de enkelte bannere). Af hensyn til brugerne må animationer i materialet ikke loope mere end tre gange eller indeholde én lang sekvens af mere end 30 sekunders varighed. I den forbindelse foreslås det at lave en mindre forsinkelse på animationsopstarten for at sikre, at brugerens side er indlæst. Anvendes streaming/video med lyd, er det et krav, at banneret udelukkende aktiveres ved mouse-over, samt at der er et sekunds forsinkelse på selve aktiveringen af banneret. Streaming og lyd skal således stoppe ved mouse-out.

Materialelevering

Materialet inkl. URL til landing page skal sendes til traffic@borsen.dk senest fem hverdage før kampagnestart. Hvis materialet leveres som tredjepartskode, skal det leveres som Iframe-tag. Bemærk, at penge.dk kører over SSL. Derfor skal alle scripts pege på https-versioner. Dette omfatter også tredjepartstags, ellers kan bannerne ikke vises på penge.dk.

Lyd må ikke aktiveres, medmindre brugeren foretager en aktiv handling.