Tekniske detaljer online

 

Print
 

Her på siden finder du tekniske detaljer for annoncering på borsen.dk og pleasure.borsen.dk. Du kan desuden se tekniske krav og generelle betingelser.

KONTAKT

Annoncesalg
Tlf: 72 42 33 20
annonce@borsen.dk

Display borsen.dk og pleasure.borsen.dk

 

Topbanner

Format: 930 x 180 
Vægt (gif/jpeg/HTML): 100 kB 
Animation: 30 sekunder 
Loop: Maks. 3 
Streaming: 60 sekunder


Megabanner

Format: 930 x 600
Vægt (gif/jpeg/HTML): 100 kB
Animation: 30 sekunder
Loop: Maks. 3
Streaming: 60 sekunder


Artikelbanner

Format: 300 x 250
Vægt (gif/jpeg/HTML): 100 kB
Animation: 30 sekunder
Loop: Maks. 3
Streaming: 60 sekunder


Sticky banner (follow down)

Format: 160 x 600 eller 300 x 600
Vægt (gif/jpeg/HTML): 100 kB
Animation: 30 sekunder
Loop: Maks. 3
Streaming: 60 sekunder

Tablet og smartphone


Leaderboard – tablet

Format: 728 x 140
Vægt (gif/jpeg/HTML): 50 kB
Animation: 15 sekunder
Loop: Maks. 3
Streaming: 60 sekunder


Artikelbanner – tablet

Format: 300 x 250
Vægt (gif/jpeg/HTML): 50 kB
Animation: 15 sekunder
Loop: Maks. 3
Streaming: 60 sekunder

Overlay – tablet

Format: 930 x180
Vægt (gif/jpeg/HTML): 100 kB
Animation: 30 sekunder
Loop: Maks. 3
Streaming: 60 sekunder


Banner – smartphone

Format: 320 x 160
Midt og bund: 320 x 160 til 320 x 320
Vægt (gif/jpeg/HTML): 50 kB
Animation: 15 sekunder
Loop: Maks. 3
Streaming: 60 sekunder


Overlay – smartphone

Format: 300 x 250
Vægt (gif/jpeg/HTML): 50 kB
Animation: 15 sekunder
Loop: Maks. 3
Streaming: 60 sekunder

Interscroller

For at sikre, at alle vigtige informationer er synlige uanset enhed og skærmstørrelse, skal de vigtigste informationer placeres inden for “safe area”.

Interscroller desktop

Format: 1920 x 1080
Synligt Safe Area: 1250 x 936
Vægt (HTML5/gif/png/jpeg): Maks. 100 kB

Interscroller tablet

Format: 1920 x 1080
Synligt Safe Area: 1250 x 936
Vægt (HTML5/gif/png/jpeg): Maks. 100 kB

Interscroller mobil

Format: 375 x 667
Synligt Safe Area: 320 x 508
Vægt (HTML5/gif/png/jpeg): Maks. 100 kB

Overlay

Overlay

Format: 1000 x 600
Vægt (gif/jpeg/HTML5): 100 kB
Animation: Lyd må først starte ved en aktiv handling fra brugeren
Loop: ingen

Bemærkning: Banneret skal kunne håndtere 50.000 visninger på en gang  HTML5-filen skal leveres som en zippet fil. Da vi har mange brugere på borsen.dk, skal banneret kunne håndtere 50.000 visninger på en gang (særligt ved streaming af video). Lyd må ikke aktiveres, medmindre brugeren foretager en aktiv handling. Derudover gælder Børsens almene krav til bannere. Formatet på overlay skal være 1000 x 600 px. Det giver brugere med en skærmopløsning på 1024 x 600 px mulighed for at se hele banneret. Annoncøren kan vælge en farvekode, som vises i stedet for borsen.dk’s normale baggrundsfarve.

Ejerskab med wallpaper

Følgende specifikationer gælder for alle ejerskaber med wallpaper. 

Borsen.dk bliver placeret i midten af wallpaper’et og har bredden 976 px. Topbanneret bliver placeret oven over borsen.dk. For at undgå hvide kanter omkring selve borsen.dk anbefaler vi, at annoncøren ikke klipper området ud af wallpaper’et.

Hvis der anvendes tekst eller grafiske elementer, bør disse være placeret inden for 160 x 600 px på hver side af borsen.dk, ellers er der risiko for, at det ikke kan ses, når borsen.dk tilgås fra mindre skærme. Se beskrivelse nedenfor. Wallpaper’et følger med, når der scrolles ned på sitet.

Wallpaper

Format: 2560 x 1440
Vægt (gif/jpeg): 200 kB 
Animation: Ingen
Loop: Ingen
Streaming: Ingen

Wallpaper

1. Borsen.dk centreres på wallpaper’et. Hvis der er vigtige illustrationer eller tekst på wallpaper’et, anbefaler vi, at disse placeres inden for de stiplede områder (160 x 600 px) på hver side af borsen.dk, således at de kan ses, når borsen.dk tilgås fra mindre skærme.

Wallpaper

2. Der skal leveres et topbanner (976 x 180 px), som placeres oven over borsen.dk.

Wallpaper

3. Ovenstående er et eksempel på, hvad brugerne af borsen.dk ser. Se eksempel på borsen.dk/wallpaper.

Inread

Inread

Højde/bredde: min. 640 x 360 px og maks. 1920 x 1080 px
Vægt: maks. 200 MB
Videoformat/-type: mov, mpeg4, avi eller flv, og det skal være 16:9 (4:3 understøttes ikke).
Varighed: maks. 20 sek.
Alle video codec-formater undtagen: ProRes 4444, HDV 720p60, Go2 Meeting 3 & 4, ER AAC LD, REDCODE
Lyd: skal være tændt, aktiveres ved mouse-over.
Følgende lydniveauer accepteres:
Program Loudness (IL): 0 LU (-23 LUFS) (målt over hele videoens længde)
Maximum True Peak (Max TP): -3 dBFS (målt ved 4 gange oversampling)

Ordreafgivelse

Book din kampagne på telefon eller e-mail:
Telefon: 72 42 33 20
E-mail: annonce@borsen.dk

Det skal fremgå tydeligt, hvor og hvornår kampagnen skal eksekveres, hvordan materialet fremsendes samt hvorfra (firmanavn, adresse, telefonnummer, kontaktperson).

Tekniske krav

Bannerne skal opfylde de tekniske krav, som borsen.dk stiller, hvilket vil sige, at bannerne skal overholde visse formater (se under de enkelte bannere). Af hensyn til brugerne må animationer i materialet ikke loope mere end tre gange eller indeholde én lang sekvens af mere end 30 sekunders varighed. I den forbindelse foreslås det at lave en mindre forsinkelse på animationsopstarten for at sikre, at brugerens side er indlæst. Anvendes streaming/video med lyd, er det et krav, at banneret udelukkende aktiveres ved mouse-over, samt at der er et sekunds forsinkelse på selve aktiveringen af banneret. Streaming og lyd skal således stoppe ved mouse-out.

Materialedeadline

HTML5-bannere til desktop modtages som en zippet fil. Hvert banner skal sendes som separat fil. Læs mere om specifikationerne på her. Vi kan også modtage HTML5 som tredjeparts-tag fra f.eks. Adform, Doubleclick og Betterbanners. ClickTAG skal være tilføjet den zippede fil. Materiale sendes til traffic@borsen.dk senest fem hverdage før kampagnestart. Bemærk, at Børsen kører over SSL. Derfor skal alle scripts pege på https-versioner. Dette omfatter også tredjepartstags, ellers kan bannerne ikke vises på borsen.dk.

Generelle betingelser

Børsen forbeholder sig ret til til enhver tid at afvise materiale, der ikke overholder de tekniske retningslinjer for borsen.dk eller i øvrigt afviger fra mediets image. Bannere må ikke indeholde Børsen-farver eller farver, som lægger sig op ad disse farver. Børsen forbeholder sig ret til at afvise materiale, der vurderes at bruge farver, som ligger tæt på vores farver.

Børsens farver er:
Lakserød 
R-G-B: 240-222-203
HEX: #F0DECB

Magenta
 R-G-B: 237-50-168
 HEX: #ed 32a8

Bannerproduktion hos Børsen

Vi kan tilbyde opsætning af dine bannere. Ring 72 42 33 20 for pris. Fotos, tekst og ønsker til layout sendes til traffic@borsen.dk.