Tekniske detaljer for magasiner

Print
 

KONTAKT

Annoncesalg
Tlf: 72 42 33 20
annonce@borsen.dk

Her på siden finder du tekniske detaljer om annoncering i Pleasure, Penge & Privatøkonomi og Verden. Du finder desuden en guide til, hvordan du kan gøre din annonce i Pleasure klikbar. Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte Børsen Annonce på 72 42 33 20 eller annonce@borsen.dk

Formater

For Pleasure

Dobbeltside til kant

Bredde og højde: 544 x 338 mm + 5 mm til beskæring

Helside til kant

Bredde og højde272 x 338 mm + 5 mm til beskæring

Forordsannonce til kant

Bredde og højde: 272 x 170 mm + 5 mm til beskæring

Halvside til kant

Bredde og højde: 272 x 170 mm + 5 mm beskæring

Kvartside til kant

Bredde og højde: 272 x 85 mm + 5 mm til beskæring

 For Penge & Privatøkonomi 

Dobbeltside til kant

Bredde og højde: 410 x 276 mm + 5 mm til beskæring

Helside til kant

Bredde og højde: 205 x 276 mm + 5 mm til beskæring

 For Verden

Dobbeltside til kant

Bredde og højde: 406 x 267 mm + 5 mm til beskæring

Helside til kant

Bredde og højde: 203 x 267 mm + 5 mm til beskæring

Levering

Annoncemateriale til Børsen leveres på følgende måder:

Primært:
FTP-server: http://upload.borsen.dk
Bruger: annonce
Password: Oplyses ved kontakt til produktion@borsen.dk.

Information om kunde/annoncør, indrykningsdato og e-mailadresse på afsender er obligatorisk.

Sekundært:
Send til e-mail: produktion@borsen.dk
Alternativt kan Medienettet bruges.

For Pleasure og Verden:
Yderligere information om grafiske specifikationer kan findes på annonce.borsen.dk. Børsen Annonce kan kontaktes på 72 42 33 20.

For Penge & Privatøkonomi
Alternativt kan Medienettet bruges. Yderligere information om grafiske specifikationer kan findes på annonce.borsen.dk. Media-Sales kan kontaktes på 23 60 39 40.

Ordreafgivelse

For Pleasure og Verden
Book din kampagne på telefon eller e-mail:
Telefon: 72 42 33 20
E-mail: annonce@borsen.dk

Det skal fremgå tydeligt, hvor og hvornår kampagnen skal eksekveres, hvordan materialet fremsendes samt hvorfra (firmanavn, adresse, telefonnummer, kontaktperson).

For Penge & Privatøkonomi
Book din kampagne på telefon eller e-mail:
Telefon: 23 60 39 40
E-mail: annonce@borsen.dk

Det skal fremgå tydeligt, hvor og hvornår kampagnen skal eksekveres, hvordan materialet fremsendes samt hvorfra (firmanavn, adresse, telefonnummer, kontaktperson).

Trykklart materiale

Trykklart annoncemateriale leveres som CMYK-separeret pdf-fil i minimum pdf-version 1.6. Via annonce.borsen.dk kan korrekt ICC-farveprofil og pdf-indstilling til Indesign downloades.

På grund af papirets sugeevne trykker vi med maks. 300 pct. farve. Vi anbefaler, at fotos konverteres i Photoshop med farveprofilen ISOcoated_v2_eci.icc.

Såfremt der er anvendt farveprofil med mere end 300 pct. farve, foretager vi en UCR-optimering på alle fotos, så det maksimale farveindhold i pdf-filen ikke overstiger 300 pct. Denne optimering kan ikke undgås.

Farveprofilen ISO-coated_v2_eci.icc kan downloades på annonce.borsen.dk. Afviger annoncestørrelsen fra det bestilte format, forbeholder vi os ret til at tilpasse annoncestørrelsen.

Andre farverum end CMYK konverteres pr. automatik og på
annoncørens risiko og ansvar. Leveres materialet med andre pdf-indstillinger end de af Børsen anbefalede, kan reklamationer afvises af Børsen.

Profiler
Har du brug for profiler til fremstilling af annoncer, kan de downloades her.

Levering af elementer til layout

Tekster leveres indtastet i Word eller direkte i en mail. Sort-hvid eller firefarvet foto leveres i minimum 300 dpi i .tif-, .eps- eller .jpg-format. Bitmap dog i minimum 1200  dpi. Logo og grafik leveres som vektorgrafik, eksempelvis Illustrator.

Reklamationer

Reklamationer vedrørende fejl i indrykkede annoncer skal fremsættes omgående og være Børsen i hænde senest fem dage efter annoncens indrykning. Publiseres en annonce flere gange med samme fejl, uden at Børsen modtager reklamation, ydes eventuel reduktion kun for den første indrykning.