Indstik

KONTAKT

Annoncesalg
Tlf: 72 42 33 20
annonce@borsen.dk

Et indstik i Børsen får stor opmærksomhed og efterlader et positivt indtryk hos læserne. Når du har et indstik i den fysiske avis, kan du ligeledes få det med i e-avisen. Du kan se et eksempel her. Her kan du få link lagt på og tracke dit indstiks performance. Magasinlignende indstik kan blive behæftet med særlig portoafregning – indhent tilbud hos Børsen Annonce på 72 42 33 20.

Indstik med eksterne annoncer

Indstik, der indeholder eksterne annoncer eller annoncelignende materialer fra andre virksomheder eller firmaer end indstiksannoncørens egen, faktureres særskilt. Normalt vil indstiksannoncøren blive faktureret både generel indstikspris og gældende annoncepris for de eksterne annoncer – indhent tilbud. Indstik med eksterne annoncer accepteres kun efter særlig aftale med Børsen. Er en aftale indgået, er Børsens almindelige prisliste allonge til aftalen.

Rabat

Børsen yder rabat på indstik i henhold til indgået årsaftale eller tilbud. Rabatten fratrækkes de angivne priser, dog undtaget eventuelle porto- og håndteringstillæg. Rabatter kan ikke kombineres.

Mærkning

På forsiden af alle indstik skal det klart og tydeligt fremgå, at indstikket er et annoncetillæg, som er uafhængigt af Børsen.

Godkendelse

Alle indstik skal godkendes af Børsen, før ordren er gældende. Det betyder, at indstikket skal leveres i pdf-form syv hverdage inden udgivelse af indstikket. Børsen afgiver accept senest seks hverdage inden udgivelse. Bemærk venligst, at fremsendes indstikket ikke til forudgående godkendelse, forbeholder Børsen sig ret til at afvise det.

Indstikkets placering i avisen

Indstikkets placering i avisen bestemmes af Børsen. Ved særlige størrelser kan det være nødvendigt at vedlægge/distribuere det uden for avisen. Indhent tilbud på dette hos Børsen Annonce på 72 42 33 20. Se specifikation over godkendte formater for indstik her.

Deloplag

Det er muligt at distribuere indstikket i et geografisk afgrænset område, f.eks. øst eller vest for Storebælt. Indhent tilbud på stykprisen ved deloplag. Stykprisen kalkuleres på baggrund af indstikkets vægt og antallet af sider. Hertil kommer et ekspeditionsgebyr.

Oplag og distribution

Distribution i avisen
Der skal leveres mindst 26.500 eksemplarer (mandag-torsdag) og 35.000 til fredage. Indhent altid oplysninger om det aktuelle oplag før trykning af indstik. Der kan være op til 3-4 pct. fejl/spild i oplaget. Indstik anses for fuldt leveret ved en leveringsprocent på > 96.

Distribution ved siden af avisen 
Indhent tilbud hos Børsens annoncekonsulenter på 72 42 33 20. Indhent også altid aktuelt oplag inden trykning.

Restoplag

Hvis et eventuelt overskud af eksemplarer ønskes retur, skal dette angives ved bestillingen eller senest i forbindelse med leveringen. Hvis ikke andet er aftalt, kasseres overskydende indstik fem dage efter udgivelsesdatoen. Der tillægges et fragtgebyr for returnering af restoplag.

Indstik i e-avisen

Du har mulighed for at få dit fysiske indstik ud elektronisk med Børsens e-avis. Dit indstik ligger som en selvstændig sektion i forlængelse af avisen og er tydeligt markeret med “Annoncetillæg”.

Se eksempel på e-avisen med indstik på borsen.dk/eavis.

Øvrige oplysning

Indstik distribueres ikke med SAS, udlandsaviser eller i lufthavnen generelt.