E-avis

På Børsen udkommer avisen digitalt kl. 21.30 aftenen før udgivelse, og stadig flere benytter sig af at kunne læse morgendagens avis online. I gennemsnit blev hverdagsaviserne læst af mere end 10.306 unikke e-avislæsere om ugen i juni 2017.*

KONTAKT

Annoncesalg
Tlf: 72 42 33 20
annonce@borsen.dk
*Kilde

Faktaboks

Hvordan læses e-avisen?
E-avisen læses fortrinsvis på tablet, mens desktop er den næstmest anvendte platform. Smartphonen står for en mindre del af læsningerne. E-avisen læses flittigst om morgenen og igen om aftenen, hvor den udkommer. I gennemsnit læser en bruger 3,3 udgaver af e-avisen i hverdagene.*


Annoncer i e-avisen

Alle annoncer, som er med i den trykte avis, eksponeres ligeledes som et fast element i den digitale e-avis mod betaling. Med en digital avis følger digitale muligheder, og 30 pct. af e-avislæserne har fortalt os, at de gerne vil kunne klikke på annoncerne i avisen. Du har mulighed for at berige din annonce i e-avisen ved at gøre annoncen klikbar med et ubegrænset antal links og dermed drive trafik fra annoncen direkte til din hjemmeside eller webshop. Ikke alene giver det dig en ekstra parameter at måle på, det skaber samtidig værdi for læseren at kunne agere på annoncens budskab i det øjeblik, han eller hun bliver eksponeret for det.

Indstik på e-avisen
Har du et indstik i den fysiske avis, kan du ligeledes få det eksponeret i e-avisen som et selvstændigt tillæg i forlængelse af avisen. Dit indstik kan gøres klikbart med et ubegrænset antal links, hvilket giver dig mulighed for at måle dit indstiks performance på en ekstra parameter. Hvis du ønsker at få et
indstik med i Børsens e-avis, som ikke har været sendt fysisk ud med avisen, er dette også en mulighed. Kontakt Annoncesalg for yderligere information. Læs mere om indstik her.

Få uforstyrret opmærksomhed i Børsens e-avis
I Børsens e-avis kan du indrykke en interstitialannonce. Det er en annonce, som bryder e-avisen og har et andet format end de normale avissider. Med interstitialannoncen får dit budskab uforstyrret opmærksomhed, idet annoncen overtager skærmen, så læseren ikke kan undgå at se den. Læseren skal selv aktivt udføre en handling for at blade videre i e-avisen. Annoncen kan gøres klikbar og dermed drive trafik direkte til dit website eller webshop. Læs mere om interstitials her.

Hent vejledningen til at gøre din annonce klikbar her

*Visiolink, januar 2016.